Schrijfvaardigheidstraining

OBC verzorgt schrijfvaardigheidstraingen. Daar leert u hoe u rapporten en adviezen eenvoudiger en effectiever kunt schrijven. Deze trainingen zijn onder andere verzorgd voor diverse gemeenten, DSM, ABP en Leeuwenborgh.

Voorbeeld programma

dagdeel 1 (3 uur)

(tijdsduur circa)   
0,25 Kennismaking, toelichting programma
1 Voorbereiding: analyse
Communicatie- en schrijfproces
Analyse opdracht: doelstelling, lezers, inhoud (centrale boodschap, hoofd- en deelvragen) Eisen aan rapportage
0,75 Gezamenlijke oefening + bespreking
0,25 Pauze
0,75 Individuele opdracht: Analyse eigen stuk, waarbij de docent desgewenst ondersteuning biedt 
tussentijds:

Zo nodig: afmaken en inleveren opdracht.
Nalezen relevante informatie door cursist
Beoordeling individuele analyses door docent

 

dagdeel 2 (3 uur)

(tijdsduur circa)  
1 Bespreking individuele analyses
0,75 Structuur kortere teksten
Basisstructuren
Bouwschema
Structuursignalen 
0,5 Gezamenlijke oefening alinea-indeling, bouwschema structuursignalen + bespreking
0,25 Pauze
0,75 Individuele opdracht: Bouwschema eigen stuk, waarbij de docent desgewenst ondersteuning biedt
tussentijds: Zo nodig: afmaken en inleveren opdracht.
Nalezen relevante informatie door cursist
Beoordeling individuele opdrachten door docent